top of page

ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita podataka 

Sadržaj


• Uvod i pregled
• Opseg primjene
• Pravne osnove
• Kontakt podaci odgovorne osobe
• Trajanje skladištenja
• Prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka
• Sigurnost obrade podataka
• Komunikacija
• Kolačići
• Uvod u web hosting
• Uvođenje modularnih sustava web stranice
• Uvod u društvene medije
• Audio i video uvod
• Objašnjenje korištenih pojmova
• Završne riječi


Uvod i pregled

Zaštitu podataka korisnika naše web stranice shvaćamo vrlo ozbiljno i obvezujemo se
Informacije koje su nam dali korisnici u vezi s korištenjem naše web stranice
staviti zaštititi. Nadalje, obvezujemo se štititi vaše podatke u skladu s važećim zakonom
zaštititi i koristiti.
Ova Pravila o privatnosti objašnjavaju naše prakse u pogledu prikupljanja, korištenja i
Otkrivanje vaših podataka korištenjem naših usluga kada pristupate našim
usluge pristupa.
Podaci se prikupljaju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)
2016/679 i važećim nacionalnim zakonima, koje osobne podatke kao
Procesuirajte odgovorne, hoće li se procesuirati ubuduće i koje zakonske mjere poduzeti
prema GDPR-u.
Korištene izraze treba shvatiti kao rodno neutralne.


opseg primjene

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se na sve osobne podatke koje obrađujemo u tvrtki
Podaci u smislu članka 4. stavak 1. GDPR-a. Obrada osobnih podataka služi za
Svrha legitimnih interesa (članak 6. stavak 1. lit. f GDPR) za naše usluge i
kako bi mogli nuditi i fakturirati proizvode. Opseg ove izjave o privatnosti
uključuje:
• Online nastupi
• Istupi na društvenim mrežama
• Mobilna aplikacija za pametne telefone i druge uređaje


pravne osnove

Sljedeća izjava o zaštiti podataka sadrži transparentne informacije o pravnim
Načela i propisi, odnosno pravni temelj Opće uredbe o zaštiti podataka
omogućiti nam obradu osobnih podataka.
Što se tiče prava EU-a, pozivamo se na UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKE
SABORA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.
Detaljne informacije o Općoj uredbi EU o zaštiti podataka dostupne su online na EUR-Lex, dem

Pristup pravu EU na https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/ALL/?uri=celex%3A32016R0679 dostupan.

Vaše podatke obrađujemo samo ako je ispunjen barem jedan od sljedećih uvjeta:

  1. Suglasnost (članak 6. stavak 1. lit. a GDPR):
Dali ste nam privolu za obradu podataka za određenu svrhu.
Primjer bi bilo pohranjivanje podataka koje ste unijeli u obrazac za kontakt.
  2. ugovor (članak 6. stavak 1. lit. b GDPR):
Kako bismo ispunili ugovorne ili predugovorne obveze s vama, obrađujemo
Vaši podaci. Na primjer, ako s vama sklopimo kupoprodajni ugovor, trebamo
osobne podatke unaprijed.
  3. Pravna obveza (članak 6. stavak 1. lit. c GDPR):
Ako podliježemo zakonskoj obvezi, obrađujemo vaše podatke. Za
Na primjer, zakonski smo obvezni čuvati račune za knjigovodstvo. Ovaj
obično sadrže osobne podatke.
  4. Legitimni interesi (članak 6. stavak 1. lit. f GDPR):
U slučaju legitimnih interesa koji ne ograničavaju vaša temeljna prava, zadržavamo se
obrada osobnih podataka kako bi naša web stranica bila sigurna i sigurna
poslovati na ekonomski učinkovit način. Ova obrada je stoga legitimna
Interes.

Osim propisa EU, primjenjuju se i nacionalni zakoni:

• uAustrijaOvo je savezni zakon o zaštiti fizičkih osoba u
Obrada osobnih podataka (Zakon o zaštiti podataka), skraćeno DSG.

Ako se primjenjuju drugi nacionalni zakoni, obavijestit ćemo vas u nastavku
odjeljke iznad.
Kontakt podaci odgovorne osobe
Ukoliko imate pitanja o zaštiti podataka ili obradi osobnih podataka,

U nastavku se nalaze kontakt podaci odgovorne osobe:

PROVJERITE PRIKLADNOST
Helmut Klampfer, glavni izvršni direktor
1190 Beč, Austrija
E-pošta: h.klampfer@gmail.com
Mobitel: +43 (0) 6767852125
https://www.check-fit.com

trajanje skladištenja
Imajte na umu da prikupljene podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje
naše usluge, u skladu s našim zakonskim i ugovornim obvezama
je. To znači da osobne podatke brišemo čim se otkrije razlog
obrada podataka više ne postoji.
Ako želite izbrisati svoje podatke ili pristati na obradu podataka
opozvan, podaci će biti obrađeni što je brže moguće i pod uvjetom da ne postoji obveza pohrane istih,
ugašen.
Netočne ili nepotpune podatke možemo ispraviti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju,
dodati ili izbrisati.
Prava prema Općoj uredbi o zaštiti podataka
U skladu s člancima 13., 14. GDPR-a, obavještavamo vas o sljedećim pravima na koja imate pravo
kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada podataka:
• Prema članku 15. GDPR-a, imate pravo na informaciju o tome prikupljamo li podatke od vas
postupak. Ako je to slučaj, imate pravo dobiti kopiju podataka
i naučite sljedeće informacije:
o u koju svrhu vršimo obradu
o kategorije, odnosno vrste podataka koji se obrađuju
o tko prima te podatke i ako se podaci prenose u treće zemlje, kako
sigurnost može biti zajamčena
o koliko dugo se podaci pohranjuju
o postojanje prava na ispravak, brisanje ili ograničenje
obrada i pravo na prigovor na obradu
o da se možete žaliti nadzornom tijelu
o porijeklo podataka ako ih nismo prikupili od vas
o provodi li se profiliranje, odnosno da li se podaci automatski vrednuju kako bi se
za pristup vašem osobnom profilu

• Prema članku 16. GDPR-a imate pravo na ispravak podataka, što znači da
moramo ispraviti podatke ako pronađete pogreške.
• Prema članku 17. GDPR-a imate pravo na brisanje ("pravo na zaborav"), što
konkretno znači da možete zatražiti brisanje svojih podataka.
• Prema članku 18. GDPR-a, imate pravo na ograničenje obrade, što
znači da nam je dopušteno samo pohraniti podatke, ali ne i dalje ih koristiti.
• Imate pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a, što znači da mi
Na zahtjev ćemo vam dati vaše podatke u uobičajenom formatu.
• Prema članku 21. GDPR-a, imate pravo na prigovor, koji nakon izvršenja
promjene u obradi.
o Ako se obrada vaših podataka temelji na članku 6. stavku 1. točki e (javni interes,
Vršenje javnih ovlasti) ili članak 6. stavak 1. točka f (legitimni interes)
na temelju, možete prigovoriti obradi. Ispitujemo
zatim što prije da li pravno udovoljavamo ovom prigovoru
limenka.
o Ako se podaci koriste za rad izravne pošte, to možete učiniti u bilo kojem trenutku
protiviti se ovoj vrsti obrade podataka. Možemo vaše podatke
nemojte ga kasnije koristiti za izravni marketing.

o Ako se podaci koriste za upravljanje profiliranjem, možete uložiti prigovor u bilo kojem trenutku
protiviti se ovoj vrsti obrade podataka. Nakon toga ne smijemo koristiti vaše podatke
koristiti više za profiliranje.

• Prema članku 22. GDPR-a, možete imati pravo ne pristupiti isključivo jednom
odluka temeljena na automatiziranoj obradi (npr. profiliranje).
biti pokoren.
• Prema članku 77. GDPR-a imate pravo podnijeti pritužbu. To znači da možete
žalite se tijelu za zaštitu podataka u bilo kojem trenutku ako smatrate da
Obrada osobnih podataka krši GDPR.
Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili vaš
zahtjevi za zaštitu podataka povrijeđeni na bilo koji drugi način, možete kontaktirati
žaliti se nadzornom tijelu. Za Austriju, ovo je tijelo za zaštitu podataka čiju web stranicu
možete pronaći na https://www.dsb.gv.at/. Za našu tvrtku, sljedeće je lokalno
Odgovorno tijelo za zaštitu podataka:
Austrijsko tijelo za zaštitu podataka
Direktor: Mag. Andrea Jelinek
Adresa: Barichgasse 40-42, 1030 Beč
Broj telefona: +43 1 52 152-0
E-pošta: dsb@dsb.gv.at
Web stranica: https://www.dsb.gv.at/
sigurnost obrade podataka
U svrhu zaštite osobnih podataka imamo i tehničke i organizacijske
provedene mjere. Gdje god je to moguće, šifriramo ili pseudonimiziramo
osobni podaci. Na taj način otežavamo koliko je to moguće u okviru naših mogućnosti
moguće je da treće strane mogu zaključiti osobne podatke iz naših podataka.
Članak 25. GDPR-a ovdje govori o „zaštiti podataka kroz tehnološki dizajn i putem
zadane postavke prilagođene zaštiti podataka” i znači da morate voditi računa o oba softvera (npr.
forme) tj. hardver (npr. pristup poslužiteljskoj sobi) uvijek misli na sigurnost i
odgovarajuće mjere. Ako je potrebno, ući ćemo u detaljnije detalje u nastavku
mjere.
SSL enkripcija sa https

Koristimo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure je kratica za "sigurni hipertekst".
Protokol prijenosa") za siguran prijenos podataka na internetu.

To znači da je kompletan prijenos podataka s vašeg preglednika na naš web poslužitelj
je osiguran. Time se osigurava da niti jedna treća strana na internetu ne može čitati podatke.
Može se prepoznati po “https://” na početku kao dio internetske adrese našeg preglednika (shema
https umjesto http)
Ako želite saznati više o enkripciji, preporučujemo da pretražite Google
“Hypertext Transfer Protocol Secure wiki” za dobre veze na dodatne informacije
primiti.

komunikacija
• Sažetak komunikacije
o Pogođene strane: svatko tko s nama komunicira telefonom, e-poštom ili online obrascem
o obrađeni podaci: npr. B. uneseni telefonski broj, ime, adresa e-pošte
podaci obrasca
o Namjena: Obavljanje komunikacije s kupcima, poslovnim partnerima itd.
o Trajanje skladištenja: Trajanje poslovnog slučaja i zakonski propisi
o Pravna osnova: članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR (pristanak), članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a
(Ugovor), članak 6. stavak 1. točka f GDPR (legitimni interesi)
Podaci će se koristiti za rukovanje i obradu vašeg pitanja i povezanih pitanja
povezana poslovna transakcija obrađena. Podaci će biti pohranjeni sve dok
zakon nalaže.
Pogođeni ljudi
Na sve gore navedene procese utječu oni koje pružamo
komunikacijskih kanala da nas kontaktirate.
telefon
Ako nas nazovete, podaci o pozivu bit će pohranjeni na dotičnom krajnjem uređaju i na uređaju koji se koristi
Pružatelj telekomunikacijskih usluga pohranjen pseudonimiziran. Osim toga, podaci poput imena i
Telefonski broj se zatim šalje e-poštom i sprema za odgovaranje na upite
postati. Podaci će biti izbrisani čim poslovni slučaj završi i bude zakonit
dopustiti zadane postavke.
e-pošta
Ako s nama komunicirate putem e-pošte, podaci se mogu pohraniti na odgovarajuću
Uređaj (računalo, prijenosno računalo, pametni telefon,...) se pohranjuje i podaci se pohranjuju
na poslužitelju e-pošte. Podaci će biti izbrisani čim se poslovni slučaj završi i to
dopustiti zakonske zahtjeve.
online obrasci
Putem online obrasca podaci se pohranjuju na naš web poslužitelj i po potrebi šalju na
proslijedio nam je e-mail adresu. Podaci će biti izbrisani čim se poslovno opravda
je završio i zakonski zahtjevi to dopuštaju.
pravne osnove
Obrada podataka temelji se na sljedećim pravnim osnovama:
• Članak 6. stavak 1. slovo a GDPR (pristanak): Vi nam dajete svoj pristanak na svoje podatke
spremiti i nastaviti koristiti u poslovne svrhe;
• Članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR (ugovor): postoji potreba za ispunjenjem a
ugovor s vama ili procesorom kao što je B. davatelj telefonskih usluga ili mi
podaci se moraju koristiti za predugovorne aktivnosti, npr. B. priprema ponude,
postupak;
• Članak 6(1)(f) GDPR (legitimni interesi): Želimo upite kupaca i
uključiti se u poslovnu komunikaciju u profesionalnom okruženju. Postoje određeni
tehnička postrojenja kao što su Programi za e-poštu, Exchange poslužitelji i
Operateri mobilnih mreža neophodni su kako bi se komunikacija mogla učinkovito provoditi.

kolačići
• Sažetak kolačića
o Pogođeni: Posjetitelji web stranice
o Svrha: ovisno o konkretnom kolačiću. Više detalja možete pronaći u nastavku ili
kod proizvođača softvera koji postavlja kolačić.
o Obrađeni podaci: Ovisno o korištenom kolačiću. Možete pronaći više detalja o ovome
ispod ili od proizvođača softvera koji postavlja kolačić.
o Trajanje pohrane: ovisno o pojedinom kolačiću, može varirati od sati do godina
varirati
o Pravni temelj: čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR (pristanak), članak 6. stavak 1. lit. f GDPR-a
(Legitimni interesi) Članak 6(1)(a) GDPR (pristanak), članak 6(1)(f) GDPR
(legitimni interesi)

Što su kolačići?
Naša web stranica koristi HTTP kolačiće za pohranjivanje podataka specifičnih za korisnika.
U nastavku objašnjavamo što su kolačići i zašto se koriste kako biste mogli:
Bolje razumjeti politiku privatnosti.
Kad god surfate internetom, koristite preglednik. Poznati preglednici su
na primjer Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer i Microsoft Edge. Većina stranica
pohranjujte male tekstualne datoteke u svoj preglednik. Te se datoteke nazivaju kolačići.
Gotovo sve web stranice koriste kolačiće. Točnije, to su HTTP kolačići, budući da ih također ima
postoje i drugi kolačići za druge svrhe. HTTP kolačići male su datoteke koje postavlja
naša web stranica bit će pohranjena na vašem računalu. Ove datoteke kolačića će
automatski se pohranjuju u mapu kolačića, "mozak" vašeg preglednika, da tako kažem. kolačić
sastoji se od imena i vrijednosti. Prilikom definiranja kolačića, dodatni
ili je navedeno više atributa.
Kolačići pohranjuju određene vaše korisničke podatke, poput jezika ili osobnih podataka
postavke stranice. Kada ponovno posjetite našu stranicu, vaš preglednik prenosi
informacije "korisničke" natrag na našu stranicu. Kolačići omogućuju našoj web stranici da zna tko ste
su i nudi vam okruženje na koje ste navikli. U nekim preglednicima svaki kolačić ima jedan
vlastitu datoteku, u drugima kao što je Firefox svi su kolačići u jednoj datoteci
spremljeno.
Postoje i kolačići prve strane i kolačići treće strane. postaju kolačići prve strane
stvorene izravno na našoj stranici, kolačiće treće strane postavljaju partnerske web stranice (npr. Google
Analytics). Svaki kolačić mora se pojedinačno ocijeniti, jer svaki kolačić pohranjuje različite podatke.
Vrijeme isteka kolačića također varira od nekoliko minuta do nekoliko godina. kolačići
nisu softverski programi i ne sadrže nikakve viruse, trojance ili druge "štetočine".
Kolačići također ne mogu pristupiti informacijama na vašem računalu.

Koje vrste kolačića postoje?
Pitanje koje kolačiće posebno koristimo ovisi o uslugama koje se koriste i
bit će pojašnjeno u sljedećim odjeljcima pravila o privatnosti. U ovom trenutku željeli bismo
ukratko raspravite različite vrste HTTP kolačića.
Postoje 4 vrste kolačića:
Neophodni kolačići
Ovi su kolačići nužni za osiguranje osnovnih funkcija web stranice. Na primjer
jesu li ti kolačići potrebni kada korisnik stavi proizvod u košaricu, zatim na drugim stranicama
nastavi surfati i tek kasnije idi na blagajnu. Ovi kolačići ne brišu košaricu,
čak i ako korisnik zatvori svoj prozor preglednika.
Funkcionalni kolačići
Ovi kolačići prikupljaju informacije o ponašanju korisnika i je li korisnik primio poruku o pogrešci
prima. Osim toga, ovi se kolačići također koriste za poboljšanje vremena učitavanja i ponašanja web stranice
mjereno u različitim preglednicima.
Ciljanje kolačića
Ovi kolačići osiguravaju bolje korisničko iskustvo. Na primjer, ušao
Spremaju se lokacije, veličine fonta ili podaci obrasca.
reklamni kolačići
Ovi se kolačići također nazivaju ciljanim kolačićima. Oni služe korisniku pojedinačno
za pružanje prilagođenog oglašavanja.
Obično, kada prvi put posjetite web mjesto, bit ćete upitani koja od ovih vrsta
kolačiće koje želite dopustiti. Ova se odluka također pohranjuje u kolačić.
Svrha obrade putem kolačića
Svrha u konačnici ovisi o dotičnom kolačiću. Više detalja možete pronaći na
Proizvođač softvera koji postavlja kolačić.
Koji podaci se obrađuju?
Kolačići su mali pomagači za mnoge različite zadatke. Koji se podaci pohranjuju u kolačićima
Ne možete generalizirati, ali mi ćemo pokriti sljedeće
Obavijestite izjavu o zaštiti podataka o obrađenim ili pohranjenim podacima.
Trajanje pohrane kolačića
Razdoblje pohrane ovisi o pojedinom kolačiću. Neki kolačići ističu nakon manje od jednog
Sati su izbrisani, drugi mogu ostati pohranjeni na računalu nekoliko godina.
Na vrijeme skladištenja možete utjecati i sami. Sve ih možete koristiti putem svog preglednika
Ručno izbrišite kolačiće u bilo kojem trenutku (vidi također “Pravo na prigovor” u nastavku). Nadalje, kolačići
koji se temelje na privoli, brišu se najkasnije nakon opoziva vaše privole, pri čemu se
Zakonitost skladištenja do tada ostaje nepromijenjena.

Pravo na prigovor - kako mogu izbrisati kolačiće?
Vi odlučujete kako i želite li koristiti kolačiće, bez obzira na koju uslugu
ili s koje web stranice su kolačići došli, uvijek imate opciju brisanja kolačića
onemogućiti ili samo djelomično dopustiti. Na primjer, možete koristiti kolačiće treće strane
blokirati, ali dopustiti sve ostale kolačiće.

Ako želite znati koji su kolačići pohranjeni u vašem pregledniku ili kolačić
Ako želite promijeniti ili izbrisati postavke, ovim informacijama možete pristupiti u svom pregledniku
Pronađite postavke:

• Chrome: Izbrišite, omogućite i upravljajte kolačićima u Chromeu
• Safari: Upravljajte kolačićima i podacima web stranica pomoću Safarija
• Firefox: Izbrišite kolačiće za uklanjanje podataka pohranjenih na vašim web stranicama

odložiti računala
• Internet Explorer: Brisanje i upravljanje kolačićima
• Microsoft Edge: Brisanje i upravljanje kolačićima
Ako općenito ne želite kolačiće, možete postaviti svoj preglednik tako da
Uvijek ste obaviješteni kada će se kolačić postaviti. Tako da možete pogledati svaki
Kolačići odlučuju hoćete li dopustiti kolačić ili ne. Postupak ovisi o pregledniku
drugačiji. Upute je najbolje potražiti na Googleu s pojmom za pretraživanje “izbriši kolačiće
Chrome” ili “Onemogući kolačiće Chrome” u slučaju preglednika Chrome.
pravni temelj
Takozvane “Smjernice o kolačićima” na snazi su od 2009. godine. Navodi da pohranjivanje
Za kolačiće je potreban vaš pristanak (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a). Unutar zemalja EU
Međutim, još uvijek postoje vrlo različite reakcije na te direktive. odvijao u Austriji
provedba ove smjernice u § 96 stavak 3 Zakona o telekomunikacijama (TKG). U
U Njemačkoj smjernice o kolačićima nisu implementirane kao nacionalni zakon. Umjesto ovoga
Ova je smjernica u velikoj mjeri implementirana u Odjeljku 15 (3) Zakona o telemedijima (TMG).
Za prijeko potrebne kolačiće, čak i ako nema pristanka, postoje ovlašteni
Kamate (članak 6. stavak 1. točka f GDPR), koje su u većini slučajeva ekonomske prirode. Mi
žele posjetiteljima web stranice pružiti ugodno korisničko iskustvo i zalažu se za to
određeni kolačići često su prijeko potrebni.
Ukoliko se koriste kolačići koji nisu prijeko potrebni, to se događa samo u slučaju vašeg
Pristanak. U tom smislu, pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.
Uvod u web hosting
• Sažetak web hostinga
o Pogođeni: Posjetitelji web stranice
o Namjena: profesionalni hosting web stranice i sigurnost rada
o Obrađeni podaci: IP adresa, vrijeme posjeta web stranici, korišteno
Preglednik i drugi podaci. Više pojedinosti o ovome možete pronaći s dotičnim korištenim
Davatelj web hostinga.
o Trajanje skladištenja: ovisi o dotičnom dobavljaču, ali obično 2 tjedna
o Pravna osnova: članak 6. stavak 1. točka f GDPR (legitimni interesi)

Što je web hosting?
Kada posjećujete web stranice, određene informacije - uključujući osobne podatke -
kreiran i automatski spremljen, također na ovoj web stranici. Ovi podaci bi trebali biti
obrađen štedljivo i samo s opravdanjem. Web stranica je cjelina svih web stranica
na domeni, znači sve od početne stranice (homepage) do zadnje podstranice
(kao ova). Pod domenom se podrazumijeva, na primjer, "muster.de" ili "musterbeispiel.com".
Ako želite pogledati web stranicu na računalu, tabletu ili pametnom telefonu, koristite
Za to koristite program koji se zove web preglednik. Neki web preglednici poznati su po svojim imenima
kao što su: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari. Kažemo kratko
Preglednik ili web preglednik za to.
Za pregled web stranice preglednik se mora povezati s drugim računalom na kojem se
Kod web stranice pohranjuje se: web poslužitelj. Pokretanje web poslužitelja je jedan
kompliciran i dugotrajan zadatak, zbog čega ga obično rade profesionalni pružatelji usluga,
davatelji, preuzima se. Oni nude web hosting i na taj način osiguravaju a
pouzdano i bez grešaka pohranjivanje podataka s web stranica.
Prilikom spajanja preglednika na računalu (stolno računalo, prijenosno računalo, tablet ili
pametni telefon) i tijekom prijenosa podataka na i s web poslužitelja može doći do
obrada osobnih podataka. S jedne strane, vaše računalo pohranjuje podatke,
s druge strane, web-poslužitelj također mora pohranjivati podatke određeno vrijeme kako bi se osigurao ispravan
kako bi se osigurao rad.
Zašto obrađujemo osobne podatke?
Svrhe obrade podataka su:
1. Profesionalni hosting web stranica i sigurnost rada
2. za održavanje operativne i IT sigurnosti
3. Anonimna procjena ponašanja pristupa radi poboljšanja naše ponude i, ako je potrebno,
za kazneni progon ili traženje zahtjeva
Koji podaci se obrađuju?
Čak i dok upravo sada posjećujete našu web stranicu, naš web poslužitelj štedi
Računalo na kojem se ova web stranica pohranjuje, obično automatski podaci kao što su:
• punu internetsku adresu (URL) pristupljene web stranice
• Preglednik i verzija preglednika (npr. Chrome 87)
• operativni sustav koji se koristi (npr. Windows 10)
• adresa (URL) prethodno posjećene stranice (URL preporuke) (npr.
https://www.beispielquellsite.de/vondabinichkommen/)
• ime glavnog računala i IP adresu uređaja s kojeg se pristupa (npr.
NAZIV RAČUNALA i 194.23.43.121)
• Datum i vrijeme
• u datotekama, takozvanim log datotekama web poslužitelja
Vašim posjetom upravlja naš pružatelj (tvrtka) koji pokreće našu web stranicu na posebnim računalima
(poslužitelja) radi, ali ne prosljeđujemo podatke bez vašeg pristanka.

Koliko dugo se podaci pohranjuju?
U pravilu se gore navedeni podaci pohranjuju dva tjedna, a zatim automatski
ugašen. Ne prosljeđujemo ove podatke, ali ne možemo isključiti da ti podaci
podvrgnuti inspekciji nadležnih tijela u slučaju nezakonitog ponašanja.
pravni temelj
Zakonitost obrade osobnih podataka u kontekstu web hosting rezultata
na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a (očuvanje legitimnih interesa), jer korištenje
Profesionalni hosting kod pružatelja usluga neophodan je kako bi tvrtka bila sigurna na internetu
te ga predstaviti na korisniku jednostavan način i po potrebi pratiti napade i potraživanja koja iz njega proizlaze
biti sposoban za
Obično postoji ugovor između nas i pružatelja usluga hostinga za
Obrada narudžbe u skladu s člankom 28 f. GDPR, koji osigurava usklađenost sa zaštitom podataka i
Zajamčena sigurnost podataka.
Modularni sustavi web stranice Uvod
• Sažetak pravila o privatnosti za graditelje web stranica
o Pogođeni: Posjetitelji web stranice
o Svrha: Optimizacija naše usluge
o Obrađeni podaci: Podaci kao što su informacije o tehničkoj upotrebi kao što su
aktivnost preglednika, aktivnost toka klikova, toplinske karte sesije i kontakt informacije,
IP adresa ili vaš zemljopisni položaj.
o Trajanje pohrane: ovisi o pružatelju usluga
o Pravna osnova: članak 6. stavak 1. točka f GDPR (legitimni interesi), članak 6. stavak 1.
lit. a GDPR (pristanak)
Što su gradivni elementi web stranice?
Za našu web stranicu koristimo modularni sustav web stranica. Modularni sustavi su posebni
Oblici sustava za upravljanje sadržajem (CMS). S modularnim sustavom
Operateri web stranice mogu izraditi web stranicu vrlo jednostavno i bez znanja programiranja. U mnogim
U nekim slučajevima web domaćini nude i modularne sustave. Korištenjem modularnog sustava
osobni podaci također se mogu prikupljati, pohranjivati i obrađivati od vas. U
U ovom tekstu o zaštiti podataka dajemo vam opće informacije o obradi podataka
kroz modularne sustave. Više informacija možete pronaći u politici privatnosti tvrtke
davatelj usluga.
Zašto koristimo gradivne blokove za našu web stranicu?
Najveća prednost modularnog sustava je jednostavnost korištenja. Želimo ti jednu
pružiti jasnu, jednostavnu i konciznu web stranicu koju mi sami – bez vanjske podrške –
jednostavan za rukovanje i održavanje. Modularni sustav sada nudi mnogo korisnih
Funkcije koje možemo koristiti i bez znanja programiranja. Kroz ovo možemo
dizajnirati našu web stranicu prema našim željama i pružiti Vam informativno i ugodno iskustvo
Ponudite vrijeme na našoj web stranici.

Koje podatke pohranjuje modularni sustav?

Koji se točno podaci pohranjuju ovisi naravno o korištenoj web stranici
modularni sustav. Svaki pružatelj obrađuje i prikuplja različite podatke od

posjetitelj web stranice. Ali u pravilu, tehničke informacije o korištenju kao što su
Operativni sustav, preglednik, razlučivost zaslona, postavke jezika i tipkovnice, hosting provider
i datum posjeta vašoj web stranici. Podaci o praćenju (npr
Obrađuju se aktivnost preglednika, aktivnost toka klikova, toplinske karte sesije itd.). Također može
Osobni podaci također se bilježe i pohranjuju. Ovdje se uglavnom radi o
Podaci za kontakt kao što su adresa e-pošte, broj telefona (ako ste ga naveli), IP adresa i
podaci o zemljopisnom položaju. Možete točno saznati koji su podaci pohranjeni u
Politika privatnosti pružatelja usluga.
Koliko dugo i gdje se pohranjuju podaci?
U nastavku ćemo vas obavijestiti o trajanju obrade podataka u vezi s
koristi se modularni sustav web stranice, ako imamo dodatne informacije o tome. u
Detaljne informacije o tome pronaći ćete u izjavi o zaštiti podataka pružatelja usluga. općenito
osobne podatke obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših
usluga i proizvoda apsolutno je potrebno. Može se dogoditi da davatelj nakon
pohranjuje vaše podatke pod vlastitim uvjetima, na koje nemamo utjecaja.
Pravo na prigovor
Uvijek imate pravo na informaciju, ispravak i brisanje Vaših osobnih podataka
Podaci. Ako imate bilo kakvih pitanja, također se u bilo kojem trenutku možete obratiti osobi odgovornoj za korištenu web stranicu
Kontaktni modularni sustav. Kontakt podaci mogu se pronaći na web stranici pružatelja usluga
https://www.wix.com/about/privacy
Možete izbrisati kolačiće koje davatelji usluga koriste za svoje funkcije u vašem pregledniku,
onemogućiti ili upravljati. Ovisno o pregledniku koji koristite, ovo funkcionira
drugačiji način. Imajte na umu da tada možda neće svi biti dostupni
funkcije rade kao i obično.
pravni temelj
Imamo legitiman interes za korištenje sustava za izradu web stranica za
kako bismo optimizirali našu online uslugu i predstavili je na učinkovit i korisniku jednostavan način za vas. The
Odgovarajuća pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR (legitimni interesi).
Ukoliko obrada podataka nije prijeko potrebna za rad web stranice,
podaci će se obrađivati samo na temelju Vašeg pristanka. Ovo se posebno tiče
aktivnosti praćenja. U tom smislu, pravna osnova je članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR-a.
Ovom izjavom o zaštiti podataka dali smo vam najvažnije opće informacije o
približio obradi podataka. Ako želite više informacija o ovome
više informacija možete pronaći u sljedećem odjeljku ili u
Politika privatnosti pružatelja usluga.

Uvod u društvene mreže
• Sažetak pravila o privatnosti društvenih medija
o Pogođeni: Posjetitelji web stranice
o Svrha: Prezentacija i optimizacija naše usluge, kontakt s posjetiteljima,
Zainteresirani, između ostalog, oglašavanje
o Obrađeni podaci: podaci kao što su telefonski brojevi, e-mail adrese, kontakt podaci,
Podaci o ponašanju korisnika, podaci o vašem uređaju i vašoj IP adresi.
o Trajanje pohrane: ovisi o korištenim platformama društvenih medija
Pravna osnova: članak 6. stavak 1. slovo a GDPR (pristanak), članak 6. stavak 1. slovo f
GDPR (legitimni interesi)

Što su društveni mediji?
Osim na našoj web stranici, aktivni smo i na raznim društvenim mrežama. Uključeno
podaci korisnika mogu se obrađivati kako bismo mogli ciljati na korisnike koji su zainteresirani za nas

kontakt putem društvenih mreža. Osim toga, elementi socijalnog
Medijska platforma koja će se ugraditi izravno u našu web stranicu. To je otprilike slučaj ako ga imate

Kliknite na takozvani društveni gumb na našoj web stranici i idite izravno na naše društvene medije
Izgled za prosljeđivanje. Web stranice se nazivaju društveni mediji ili društveni mediji

i Aplikacije znači putem kojih Registrirani članovi proizvode sadržaj, sadržaj otvoreno ili u
određene skupine i mogu se umrežiti s drugim članovima.
Zašto koristimo društvene mreže?
Godinama su platforme društvenih medija mjesto na kojem ljudi komuniciraju online i unutar njih
javiti se. Svojim pojavljivanjem na društvenim mrežama možemo promovirati naše proizvode i

približiti usluge zainteresiranima. Društveni mediji integrirani na našu web stranicu
Elementi vam pomažu da se brzo i bez komplikacija prebacite na sadržaj naših društvenih medija

limenka.
Podaci pohranjeni i obrađeni vašom upotrebom kanala društvenih medija,
primarno imaju za svrhu provođenje web analiza. Cilj ovih analiza je
Razvijte preciznije i personalizirane marketinške i reklamne strategije. Ovisna
vašeg ponašanja na platformi društvenih medija, uz pomoć procijenjenih podataka,
izvode se odgovarajući zaključci o vašim interesima i stvaraju tzv. korisnički profili
postati. Također je moguće da vam platforme šalju prilagođene oglase
predstaviti. U većini slučajeva kolačići su postavljeni u vašem pregledniku u tu svrhu
Spremite svoje ponašanje pri korištenju.
Općenito pretpostavljamo da ostajemo odgovorni prema zakonu o zaštiti podataka, čak i ako
koristimo usluge platforme društvenih medija. Međutim, Europski sud pravde jest
odlučio da u određenim slučajevima operater platforme društvenih medija zajedno s nama
zajednički odgovorni u smislu članka 26. GDPR-a. Ako je to slučaj, ističemo
odvojeno i rade na temelju odgovarajućeg sporazuma.
Imajte na umu da kada koristite platforme društvenih medija ili naše ugrađene
Elementi i vaši podaci mogu se obrađivati izvan Europske unije, jer
mnogi kanali društvenih medija, poput Facebooka ili Twittera, američke su tvrtke.

Kao rezultat toga, možda nećete moći ostvariti svoja prava u vezi s vašim osobnim podacima
zahtijevati ili nametnuti više tako lako.
Koji podaci se obrađuju?

Koji se točno podaci pohranjuju i obrađuju ovisi o dotičnom pružatelju društvenih mreža
medijska platforma. Ali obično su to podaci poput telefonskih brojeva, e-pošte
E-mail adrese, podatke koje unesete u kontakt formu, korisničke podatke npr. koji

Gumbi koje klikate, koga volite ili pratite, kada ste posjetili koje stranice,
Informacije o vašem uređaju i vašoj IP adresi. Većina ovih podataka pohranjuje se u kolačićima
spremljeno. Pogotovo ako imate profil na posjećenom kanalu društvenih mreža i
prijavljeni, podaci se mogu povezati s vašim profilom.
Svi podaci koji se prikupljaju putem platforme društvenih medija također se pohranjuju na poslužiteljima
davatelj spremljen. To znači da samo pružatelji usluga imaju pristup podacima i mogu vam ih dati
pružiti odgovarajuće informacije ili napraviti promjene.
Ako želite točno znati koje podatke pohranjuju pružatelji društvenih medija i
obrađuju i kako se možete usprotiviti obradi podataka, trebali biste
pažljivo pročitajte izjavu o zaštiti podataka tvrtke. Čak i ako odete na
Pohrana podataka i obrada podataka imaju pitanja ili zahtijevaju odgovarajuća prava
preporučamo da kontaktirate izravno pružatelja usluga.
Koliko dugo se podaci pohranjuju?
Trajanje obrade i pohranjivanja podataka uvijek primjenjuje pružatelj
Ovisno o platformi društvenih medija. U tom slučaju također preporučujemo da kontaktirate izravno pružatelja usluga
kontaktirajte ili pozovite odgovarajuću izjavu o zaštiti podataka tvrtke.
Pravo na prigovor
Također imate pravo i mogućnost pristanka na korištenje u bilo kojem trenutku
za opoziv kolačića ili pružatelja usluga trećih strana kao što su ugrađeni elementi društvenih medija. Radi
bilo putem našeg alata za upravljanje kolačićima ili putem drugih značajki isključivanja. Na primjer
Također možete spriječiti prikupljanje podataka pomoću kolačića pomoću
Upravljajte, onemogućite ili izbrišite kolačiće.
Budući da se kolačići mogu koristiti s alatima društvenih medija, preporučujemo i naše
opća politika privatnosti o kolačićima. Kako bismo saznali koji točno vaši podaci
pohranjeni i obrađeni, trebali biste pročitati izjave o zaštiti podataka odgovarajućih alata
pročitati.
pravni temelj
Ako ste pristali na prikupljanje podataka od vas putem ugrađenih elemenata društvenih medija
može obrađivati i pohranjivati, ova suglasnost je pravni temelj za
Obrada podataka (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR). U načelu, vaši će podaci biti spremljeni ako a
Pristanak također na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. lit. f GDPR) u
brzu i dobru komunikaciju s Vama ili drugim kupcima i poslovnim partnerima
pohranjeni i obrađeni. Međutim, alate koristimo samo ako ste dali svoj pristanak
odobrili. Većina platformi društvenih medija također postavlja kolačiće u vaš preglednik

za pohranu podataka. Stoga preporučujemo da pažljivo pročitate našu politiku privatnosti o kolačićima
pročitajte i izjavu o privatnosti ili politiku kolačića dotičnog
pogledajte davatelja usluga.
Audio i video uvod
• Sažetak pravila o privatnosti audio i video zapisa

o Pogođeni: Posjetitelji web stranice
o Svrha: Optimizacija naše usluge
o Obrađeni podaci: podaci kao što su podaci o kontaktu, podaci o ponašanju korisnika,
Podaci o vašem uređaju i vašoj IP adresi mogu se spremiti.
o Trajanje pohrane: Podaci se općenito pohranjuju onoliko dugo koliko je potrebno za
potrebne su uslužne svrhe
o Pravna osnova: članak 6. stavak 1. slovo a GDPR (pristanak), članak 6. stavak 1. slovo f
GDPR (legitimni interesi)
Što su audio i video elementi?
Uključili smo audio i video elemente na našu web stranicu tako da možete izravno otići na
našu web stranicu, na primjer, gledajte videozapise ili slušajte glazbu/podcaste. Sadržaj je iz
staviti na raspolaganje pružateljima usluga. Sav sadržaj stoga također pruža odgovarajući
koji se odnose na poslužitelje pružatelja usluga.
To su integrirani funkcionalni elementi platformi kao što su YouTube,
Vimeo ili Spotify. Korištenje ovih portala obično je besplatno, ali može biti i besplatno
objavljuje se plaćeni sadržaj. Uz pomoć ovih uključenih elemenata, možete
poslušajte ili pogledajte relevantni sadržaj putem naše web stranice.
Ako koristite audio ili video elemente na našoj web stranici, možete i vi
osobni podaci koje ste prenijeli pružatelju usluga, obrađeni i pohranjeni
postati.
Zašto koristimo audio i video elemente na našoj web stranici?
Naravno, želimo vam pružiti najbolju ponudu na našoj web stranici. I toga smo svjesni
Sadržaj se više ne prenosi samo u tekstu i statičnim slikama. Samo jedan umjesto tebe
link na video, nudimo vam audio i video formate izravno na našoj web stranici,
koji su zabavni ili informativni, a idealno oboje. Ovo proširuje našu uslugu i
olakšava vam pristup zanimljivom sadržaju. Tako, pored naših tekstova i
Slike također prikazuju video i/ili audio sadržaj.
Koje podatke pohranjuju audio i video elementi?
Kada posjetite stranicu na našoj web stranici koja ima ugrađeni video, na primjer,
vaš poslužitelj povezuje se s poslužiteljem davatelja usluga. Pritom će se obraditi i vaši podaci
prenijeti trećoj strani i tamo pohraniti. Neki će podaci biti potpuno neovisni o
bez obzira imate li račun kod treće strane ili ne, prikupljeni i pohranjeni. To uključuje
obično vaša IP adresa, vrsta preglednika, operativni sustav i druge opće informacije o vašem
krajnji uređaj. Nadalje, većina pružatelja također pruža informacije o vašoj web aktivnosti
uhvaćen. To uključuje trajanje sesije, stopu napuštanja stranice, koji ste gumb kliknuli
ili putem koje web stranice koristite uslugu. Sve ove informacije uglavnom se prikupljaju putem kolačića

ili pikselne oznake (također se nazivaju web beacons). Pseudonimizirani podaci uglavnom su in
Kolačići pohranjeni u vašem pregledniku. Koji se točno podaci pohranjuju i obrađuju,
Uvijek možete saznati u izjavi o zaštiti podataka dotičnog pružatelja usluga.
Trajanje obrade podataka
Koliko se točno podaci pohranjuju možete saznati na poslužiteljima trećih strana
ili ispod u tekstu o zaštiti podataka dotičnog alata ili u izjavi o zaštiti podataka
davatelja. U načelu, osobni podaci se obrađuju samo onoliko dugo koliko
to je strogo neophodno za pružanje naših usluga ili proizvoda. Ovo se odnosi na
Pravilo i za treće strane. U većini slučajeva možete pretpostaviti da su određeni podaci pohranjeni u nekoliko
godine pohranjuju se na poslužiteljima trećih pružatelja usluga. Podaci mogu posebno u kolačićima
pohranjuju se različito dugo. Neki su kolačići već postavljeni nakon napuštanja
Web stranica ponovno izbrisana, druge mogu biti pohranjene u vašem pregledniku nekoliko godina.
Pravo na prigovor
Također imate pravo i mogućnost pristanka na korištenje u bilo kojem trenutku

za opoziv kolačića ili pružatelja usluga trećih strana. Ovo radi ili putem našeg kolačića
alat za upravljanje ili putem drugih funkcija isključivanja. Na primjer, također možete koristiti

Spriječite prikupljanje podataka pomoću kolačića upravljanjem kolačićima u svom pregledniku,
onemogućiti ili izbrisati. Zakonitost obrade do opoziva ostaje nepromijenjena.
Budući da integrirane audio i video funkcije na našoj stranici obično također koriste kolačiće
koriste, trebali biste također pročitati našu opću politiku privatnosti o kolačićima
pročitati. Više o tome možete saznati u izjavama o zaštiti podataka odgovarajućih trećih strana
rukovanje i pohranjivanje vaših podataka.
pravni temelj
Ako ste pristali na podatke od vas putem ugrađenih audio i video elemenata
može obrađivati i pohranjivati, ova suglasnost je pravni temelj za
Obrada podataka (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR). U principu, vaši se podaci također temelje na
naš legitimni interes (čl. 6. st. 1. lit. f GDPR) u brzom i dobrom
Komunikacija s vama ili drugim klijentima i poslovnim partnerima pohranjena i obrađena.
Integrirane audio i video elemente koristimo samo ako date svoj pristanak
odobrili.
Objašnjenje korištenih pojmova
Uvijek nastojimo učiniti našu politiku privatnosti što jasnijom i razumljivijom
pisati. Međutim, to nije uvijek slučaj, posebno kada su u pitanju tehnička i pravna pitanja
jednostavno. Često ima smisla u pravnom smislu (kao što su osobni podaci) ili specifično
za korištenje tehničkih izraza (npr. kolačići, IP adresa). Ali mi ih ne želimo
koristiti bez objašnjenja. Ispod je abecedni popis važnih
korišteni izrazi koje možda nismo spomenuli u prethodnoj izjavi o zaštiti podataka
su dovoljno primljeni. Ako su ti uvjeti preuzeti iz GDPR-a i jest
Kada je riječ o definicijama pojmova, ovdje ćemo također navesti tekstove GDPR-a i, ako je primjenjivo
dodajte svoja objašnjenja.

nadzorno tijelo
Definicija prema članku 4. GDPR-a
Za potrebe ove Uredbe, izraz znači:
„Nadzorno tijelo” znači neovisno tijelo koje je uspostavila država članica u skladu s člankom 51
državno tijelo
o Objašnjenje: “Regulatorna tijela” uvijek su vladina, neovisna tijela koja
također su ovlašteni davati upute u određenim slučajevima. Koriste se za izvođenje
takozvani državni nadzor i nalaze se u ministarstvima, posebnim odjelima ili dr
vlasti locirane. Za zaštitu podataka u Austriji, austrijski
nadležno tijelo za zaštitu podataka.
procesor
Definicija prema članku 4. GDPR-a
Za potrebe ove Uredbe, izraz znači:
"Obrađivač" fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo
Tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
o Objašnjenje: Kao tvrtka i vlasnik web stranice odgovorni smo za sve podatke koje prikupljamo od vas
obraditi odgovorno. Osim odgovornih, mogu postojati i tzv
dati procesore. To uključuje svaku tvrtku ili osobu koja radi u našem
Naručite obradu osobnih podataka. Procesori mogu stoga, dodatno
Pružatelji usluga kao što su porezni savjetnici, kao što su pružatelji usluga hostinga ili oblaka, plaćanja ili
Davatelji biltena ili velike tvrtke kao što su Google ili Microsoft
biti.
pristanak
Definicija prema članku 4. GDPR-a
Za potrebe ove Uredbe, izraz znači:
"Pristanak" subjekta podataka slobodno za pojedini slučaj, na informiran način
te nedvojbeno dana izjava volje u obliku izjave ili dr
jasna potvrdna radnja kojom nositelj podataka pokazuje da je sa
suglasnost za obradu osobnih podataka koji se na njih odnose.

o Objašnjenje: Takav se pristanak u pravilu daje na web stranicama putem kolačića
alat za pristanak. Siguran sam da to znaš. Kad god prvi put posjetite web stranicu,

obično ćete biti upitani putem natpisa pristajete li na obradu podataka ili ne.
pristanak. Obično također možete napraviti individualne postavke i tako sami
odlučite koju obradu podataka dopuštate, a koju ne. Ako ti ne
privolu, ne smijete obrađivati nikakve osobne podatke.
U načelu, suglasnost se naravno može dati iu pisanom obliku, tj. ne putem alata,
održati se.

Osobni podaci
Definicija prema članku 4. GDPR-a
Za potrebe ove Uredbe, izraz znači:
"Osobni podaci" označavaju sve informacije koje se odnose na identificirani ili
fizička osoba koja se može identificirati (u daljnjem tekstu "ispitanik"); kao prepoznatljiv
je fizička osoba koja izravno ili neizravno, osobito putem ustupanja na
identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator
ili na jednu ili više posebnih karakteristika koje odražavaju fizičku,
fiziološki, genetski, psihološki, ekonomski, kulturni ili društveni identitet istih
može se identificirati fizička osoba.
• Objašnjenje: Osobni podaci su svi podaci koje vi kao osoba
može identificirati. To su obično podaci kao što su:
§ Prezime
§ Adresa
§ Email adresa
§ Poštanska adresa
§ Telefonski broj
§ Datum rođenja
§ Identifikacijski brojevi kao što su broj socijalnog osiguranja, porezni identifikacijski broj,
broj osobne iskaznice
§ Bankovni podaci kao što su broj računa, informacije o kreditu, stanje na računu i još mnogo toga.
Prema Europskom sudu pravde (ECJ), vaša IP adresa također se smatra osobnom
Podaci. IT stručnjaci mogu koristiti vašu IP adresu kako bi barem dobili približnu lokaciju vašeg uređaja
i naknadno vas identificirati kao pretplatnika. Stoga, spremanje također zahtijeva a
IP adresa ima pravnu osnovu u smislu GDPR-a. Postoje i takozvani “posebni”.
Kategorije" osobnih podataka, koji su također posebno vrijedni zaštite.
To uključuje:
§ rasno i etničko podrijetlo
§ politička mišljenja
§ Vjerska ili ideološka uvjerenja
§ članstvo u sindikatu
§ genetski podaci kao što su podaci dobiveni iz uzoraka krvi ili sline
postati
§ Biometrijski podaci (ovo su informacije o mentalnom, fizičkom ili
karakteristike ponašanja po kojima se može identificirati pojedinac).
zdravstveni podaci
§ Podaci koji se odnose na seksualnu orijentaciju ili seksualni život

završna riječ
Kao što možete vidjeti iz opsega naše izjave o zaštiti podataka, preuzimamo zaštitu vaših osobnih podataka
podataka vrlo ozbiljno.
Važno nam je da ste informirani prema našem najboljem znanju i uvjerenju o obradi osobnih podataka
informirati podatke. Međutim, ne želimo vam samo reći koji se podaci obrađuju
ali i razloge korištenja raznih softverskih programa
približiti. Izjave o zaštiti podataka obično su vrlo tehničke i pravne. Tamo
mnogi korisnici nisu web programeri ili odvjetnici, također smo željeli drugačiji jezik
Odlazi. Iz tog smo razloga u našoj politici privatnosti naveli činjenice
moguće, napisano jednostavnim i jasnim jezikom.
Ako imate pitanja o zaštiti podataka na našoj web stranici, obratite nam se ili kontaktirajte
odgovorno tijelo.

bottom of page